PRÀCTICA PSICOMOTRIU AUCOUTURIER

ORIGEN DE LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU

El Grup de Formadors de l’ASEFOP (Associació Europea d’escoles de formació en Pràctica Psicomotriu) està integrat a l’AEC, como un grup de treball, per:

  • La investigació i la divulgació en el camp de la Psicomotricitat.
  • La formació de psicomotricistes, a través de cursos, seminaris, jornades, etc.

 

Els inicis de la Pràctica Psicomotriu
La psicomotricitat s’ocupa de la complexitat del desenvolupament del ser humà y, concretament, de la seva maduració psicològica  i la relació que estableix amb el mon extern. A partir del concepte de psicomotricitat s’han desenvolupat pràctiques diverses, fins i tot, contradictòries en les seves aplicacions pedagògiques i terapèutiques. Existeixen les pràctiques més funcionals que es centren en les exigències de normalització de competències i comportaments, i les pràctiques més expressives que responen a la necessitat d’ elaboració d’emocions i representacions inconscients per mitjà de la motricitat i el joc.

Aquestes dues dimensions de la psicomotricitat es corresponen amb dues aproximacions filosòfiques oposades. Les funcionalistes  s’orienten cap un aspecte pal·liatiu dels símptomes del subjecte, les expressives s’orienten cap el desenvolupament dels recursos del subjecte.

L’Asefop és una associació europea i iberoamericana creada fa més de 25 anys per investigar, desenvolupar i profunditzar una pràctica psicomotriu de línia expressiva. El seu fundador i màxim investigador és el professor Bernard Aucouturier.

 

Els objectius de l’Asefop són:

  • Coordinar les activitats de formació
  • Promoure la investigació
· desenvolupar l’intercanvi entre formador@s
  • Organitzar trobades internacionals entre professor@s per garantir la formació permanent dels formador@s.