ORGANITZACIÓ

FACULTAT D’EDUCACIÓ – DEPARTAMENT DE DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS, DE L’EDUCACIÓ MUSICAL, DE L’EDUCACIÓ FÍSICA I DE L’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA.

 

COL.LABORACIÓ

GRUP DE FORMADORS/ES DE PSICOMOTRICITAT DE L’AEC (Associació per a l’expressió i la comunicació), integrada en la ASEFOP (Associació Europea d’escoles de Formació en Pràctica Psicomotriu).

 

JUSTIFICACIÓ DEL CURS

La pràctica psicomotriu Aucouturier, és una pràctica de mediació corporal que, a través de la relació, mobilitza la sensorialitat, la tonicitat, la motricitat, la vivència emocional i l’imaginari de l’infant.

La concepció unitària de la persona, la representació de la imatge corporal i la maduració psicològica per la via del moviment, unides a l’anàlisi dels trastorns de la maduració motriu, afectiva i simbòlica de l’infant, són la base del treball d’aquesta formació i la justificació de la seva organització.

 

METODOLOGIA I CONTINGUTS DEL CURS

Els continguts del programa estan organitzats per ajudar als participants en el desenvolupament d’una formació que s’articula i s’integra progressivament. Els continguts s’estructuren en tres eixos de treball amb temps i formes específiques:

Formació corporal

És l’àrea central de la formació que facilita la consciència i la integració de la pròpia unitat psicosomàtica amb moments d’implicació tònica i emocional. L’objectiu és que el participant accedeixi al sistema d’actituds necessari per la relació terapèutica.

Aquesta formació passa bàsicament per la via corporal, per mitjà de situacions de grup, petit grup i individual, seguides de moments de reflexió personal i en grup, que porten a la representació a partir de la paraula (parlada o escrita) i de la plàstica.

Formació teòrica

L’objectiu és integrar:

 • El procés de maduració psicològica de l’infant per la via motriu.
 • Els indicis de la patologia d’aquesta maduració i el sentit dels símptomes expressats.
 • Els principis d’acció i les estratègies d’intervenció necessàries per la intervenció terapèutica.

La discussió en petit grup i el debat obert s’alternen amb les aportacions dels experts, els textos de suport i els anàlisis de la pròpia pràctica.

Formació pedagògica

És el punt on s’articulen la formació teòrica i la formació personal. L’objectiu és adquirir una qualitat d’intervenció en la relació terapèutica amb l’infant.

Cada participant, amb les seves intervencions, actualitza els coneixements teòrics i, en el contacte directe dins la sala de psicomotricitat, posa en evidència els elements fonamentals del propi desenvolupament personal. D’aquesta manera, adquireix un compromís gradual assumint progressivament la responsabilitat de la sessió, dirigida per un tutor. Aquesta progressió es fa en quatre fases: observació, co-intervenció, anàlisi i treball autònom supervisat.

 

DESTINATARIS

Es un curs de formació dirigit als/les professionals de l’educació especialitzada i de la teràpia en els àmbits d’ensenyament, socioeducatiu, sanitat, artístic i benestar social. Els/les interessats/des han de poder acreditar:

 • Ser llicenciat/da, graduat/da o diplomat/da.
 • Necessari tenir una formació en psicomotricitat preventiva i educativa.
 • Tenir la possibilitat de realitzar pràctica psicomotriu terapèutica amb un infant o un petit grup d’ajuda (per fer-ne el seguiment de la intervenció en el primer any i la memòria en el segon any del curs).

 

TEMARI DEL  1er. CURS

Formació Corporal

 • Treball corporal en una situació de  dinàmica grupal. Cos – emoció – veu – pensament  – llenguatge – concepte.

 

Formació Teòrica

PRINCIPIS BÀSICS

 • Filosofia i Història de la Psicomotricitat.
 • Epistemologia i conceptes fonamentals de la Pràctica Psicomotriu. Lo específic de la PPA.
 • Les dimensions de la PPA: diferències entre la educativa i preventiva i la ajuda terapèutica. Principis.
 • Els paràmetres: espai, temps, materials i les seves funcions transicionals.

ESTRATÈGIES DE INTERVENCIÓ

 • Metodologia de l’observació: l’observació interactiva.
 • Indicacions per a una intervenció psicomotriu terapèutica.
 • La Pràctica Psicomotriu terapèutica individual i de petit grup.
 • El procés terapèutic: demanda, hipòtesi diagnòstica, protocols, tractament i final terapèutic.

CONSTITUCIÓ DEL SUBJECTE

 • Estructura psicodinàmica de la persona.
 • Desenvolupament bio-psico-social de l’infant.
 • Neuropsicomotricitat
 • To i emoció.
 • La funció simbòlica i el joc. De l’expressivitat motriu a l’expressivitat gràfica.

AL VOLTANT DE LA TERAPIA

 • Constitució i dinàmica de grups.
 • Enfocament sistèmic i famílies. Entrevistes.
 • El treball en xarxa i l’entorn escolar.

 

Formació Pedagògica

 • Observació i cointervenció tutoritzada de la pràctica d’ajuda terapèutica.
 • Anàlisi de la pràctica en sessions filmades.
 • Treball autònom supervisat: Memòria de pràctiques.

 

TEMARI DEL 2on. CURS

Formació Corporal

 • Treball corporal en una situació de dinàmica grupal.
 • Identitat terapèutica.

 

Formació Teòrica

CLÍNICA PSICOMOTRIU

 • Pràctica Psicomotriu terapèutica: clínica i sala.
 • Trastorns de l’expressivitat motriu.
 • Disharmonies i simptomatologia del desenvolupament: motrius, afectives i socials.
 • Psicopatologia dinàmica de la persona.

MARC TERAPÈUTIC

 • Diagnòstic diferencial psicomotor: mètodes i tests cognitius, motors i projectius.
 • Anàlisi de les expressions plàstiques i narratives.
 • Abordatges terapèutics complementaris: Sistèmica, Psicosomàtica, Logopèdia, Fisioteràpia.
 • Deontologia professional del psicomotricista.

 

Formació pedagògica

 • Pràctica terapèutica autònoma tutoritzada.
 • Anàlisi de la pràctica personal en grup a partir de sessions filmades.
 • Elaboració personal del procés.
 • Treball autònom supervisat. Memòria final.

 

PROFESSORAT
Supervisió científica
ASEFOP: Associació europea d’escoles de formació en Pràctica Psicomotriu.
Direcció Pedagògica
Iolanda Vives, Psicòloga. Terapeuta psicocorporal. Tariqa Psicomotriu. Professora UB. Formadora AEC-ASEFOP.

Coordinació

Anna Luna. Pedagoga. Terapeuta psicomotriu. Cdiap Rella. Formadora AEC-ASEFOP

Docents

 • Rikardo Acebo. Filòleg. Terapeuta psicomotor. Formador LUZARO-ASEFOP.
 • Luís Carbajal. Psicòleg. Terapeuta i formador TCI.
 • Pilar Crespo. Psicòloga. Terapeuta psicomotriu. Cdiap Rella. Formadora AEC- ASEFOP.
 • Eduard Díaz. Psicòleg. Terapeuta psicomotor. CDIAP Baula.
 • Marina Gómez. Fisioterapeuta Pediàtrica. Terapeuta psicomotriu. Cdiap Terrassa.
 • Katty Homar. Terapeuta psicomotriu Formadora AEC-ASEFOP.
 • Núria Martinez. Educadora Social. Terapeuta psicomotriu. Tariqa Psicomotriu.
 • Magda Mataix. Psicòloga. Terapeuta psicomotriu. CDIAP Garraf.
 • Angels Morral. Mestra Educació especial. Terapeuta psicomotriu. CEE Carrilet.
 • Josep Maria Ordoñez. Mestre Educació Especial. Terapeuta psicomotor.. Tariqa Psicomotriu.
 • Daniel Palmada. Psicòleg. Fisioterapeuta. Terapeuta psicomotor. Cor. Tariqa Psicomotriu. AEC- ASEFOP.
 • Marta Rabadán. Psicòloga. Terapeuta psicomotriu. CEE Josep Sol. Professora Blanquerna.
 • Cira Rodriguez. Terapeuta psicomotriu. Formadora AEC-ASEFOP.
 • José A. Rodríguez. Psicoanalista AMP. Professor U. Gales. Terapeuta psicomotor. Formador AEC-ASEFOP
 • Josep Rota. Psicòleg. Terapeuta psicomotor. Formador AEC-ASEFOP.
 • I altres col·laboracions externes.

CALENDARI, DURADA, PERIODE I HORARIS

El curs té un total de 1000 distribuïdes en dos anys, amb la següent temporalització:

 

1er Curs 2018 · 2019 (500 hores)

 • 13 caps de setmana de 20 hores. (de juny de 2018 a juny de 2019)
 • Horari:

Divendres de 18h a 21.30h

Dissabtes de 9h a 19.30h

Diumenges de 9h a 15h

 • Calendari

2018

Juny/Juliol 29, 30, 1 i 2 Setembre 14, 15 i 16 Octubre 5, 6 i 7 (Jornada AEC),

Octubre 26, 27 i 28, Novembre 23, 24 i 25 Desembre 14, 15 i 16

2019

Gener 18, 19 i 20 Febrer 22, 23 i 24 Març 15, 16 i 17,

Abril 5, 6 i 7 Maig 17, 18 i 19, Maig/Juny 31, 1 i 2, Juny 28, 29 i 30.

Durant el curs alguna data o contingut es susceptible de variació.

Formació corporal: 100 hores

Formació teòrica: 100 hores

Formació pedagògica: 150 hores. Sessions de pràctiques en centres i anàlisi de vídeos.

Acció tutorial, dispositiu institucional, activitats de recerca: 100 hores.

Cada memòria serà supervisada per un/a tutora.

La seva lectura serà pública i presencial per a tots els alumnes del curs, en 2 caps de setmana, un al desembre 2018 i l’altra juny 2019..

20 sessions d’intervenció amb infants.

20 sesiones d’anàlisi de les intervencions.

Els centres de pràctiques seran  concretats segons les necessitats del propi grup.

Memòria de pràctiques i treball d’intervenció autònoma (50 hores).

 

2on Curs 2019 · 2020

 • 13 caps de setmana de 20 hores (de septiembre 2019 a diciembre 2020)
 • Horari:

Divendres de 18h a 21.30h

Dissabtes de 9h a 19.30h

Diumenges de 9h a 15h

 • Calendari

2019

Septembre 13, 14 i 15 Octubre 4, 5 i 6 (Jornada AEC),

Novembre 22, 23 i 24, Desembre 13, 14 i 15

2020

Gener 17, 18 i 19, Febrer 14, 15 i 16, Març 13, 14 i 15, Abril 17, 18 i 19, Octubre 2, 3 i 4 (Jornada AEC)

Octubre 23, 24 i 25 (Presentació TFP)

 

Formació corporal: 50 hores

Formació teòrica: 50 hores

Formació pedagògica: 200 hores. Sessions de pràctiques en centres i anàlisi de vídeos.

Acció tutorial, dispositiu institucional, activitats de recerca:100 hores.

Elaboració del TFP (100 hores).

 

AVALUACIÓ I TITULACIÓ FINAL

Un cop acabat tot aquest procés, es lliurarà un certificat de POSTGRAU UB del CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN PRÀCTICA PSICOMOTRIU TERAPÈUTICA, reconegut per l’ASEFOP (Associació Europea d’Escoles de Formació en la Pràctica Psicomotriu) i  l’AEC (Associació per l’Expressió i la Comunicació).

 

Avaluació continuada condicionada als següents requisits:

 • L’assistència i participació a un mínim del 80%  del total del curs i de cada vessant.
 • Aprofitament i avaluació continuada.
 • Presentació dels treballs individuals i de grup en els terminis requerits.
 • Valoració de l’equip docent.
 • Dispositiu institucional G. Mendel.
 • Seguiment d’un cas o petit grup d’ajuda.
 • Presentació i defensa de la memòria de pràctiques i la memòria final de curs.

 

 

MATRÍCULA

L’acceptació al curs esta condicionada a una entrevista prèvia amb un docent del curs en la qual s’ha de poder valorar l’aptitud de l’alumne/a davant d’aquesta formació i l’experiència en el camp de l’ajuda o de la prevenció.

S´efectuarà un barem de selecció per 16/24 alumnes.

 

 

INFORMACIÓ

AEC psicomotricitat
Seu: AEC. Psicomotricitat-  Seu escola pública “Fructuós Gelabert”
Carrer Sardenya 368 cantonada Industria 08025

Transport: metro L2 i L5. // bus 15, 47, 20, 45, N4 // bicing carrer Sardenya 296

Tel:  Anna Luna: 93 352 02 19

Informació en el nostre email: aec.psicomot@gmail.com  i en la nostra página web   www.aecassociacio.org

 

 

INSCRIPCIONS

Documentació necessària per a la preinscripció:

 • Full de pre inscripció
 • Fotocòpia DNI
 • 2 fotografies
 • Comprovants que acreditin la formació prèvia
 • Fotocòpia del títol de diplomat/da, graduat/da o llicenciat/da
 • Acreditació de la connexió amb el centre de treball on es farà el seguiment del cas per a la memòria
 • “Currículum Vitae”
 • Resguard del pagament de la preinscripció

 

 

PREU DE LA MATRÍCULA I CONDICIONS DE PAGAMENT

 • Inscripció AEC: 400 €
 • Matriculació UB: 2.300 € el primer any
 • Matriculació UB: 2.300 € el segón any

Si necessites més informació, contacta’ns:

Nom i Cognoms (requerit)

Correu Electrònic (requerit)

Comentaris