INICIACIÓ A LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU AUCOUTURIER

(Recomanable pels cursos formatius)

INICIACIÓ. Mòdul I

Pretén iniciar-se en un recorregut a partir del treball corporal i la mobilització de les vivències per reflexionar sobre conceptes fonamentals tant en educació com en psicomotricitat mitjançant diferents llenguatges expressius que permetin millorar la pròpia expressivitat, la comunicació i enriqueixin la intervenció dels professionals.

Objectius
Un marc de referència que permeti a cada persona innovar, recrear i utilitzar el seu propi estil adaptant-ho a la seva realitat en una recíproca transformació.

Una recerca permanent per relacionar la vivència, la teoria i la pràctica pedagògica quotidiana en el quadre de la educació i de la prevenció, ja sigui educativa, sanitària, social, clínica per poder acompanyar als infants en una maduració més harmoniosa per la via corporal.

Una oportunitat per preparar, treballar i cuidar des del propi cos i les nostres actituds com a mitjà per poder ser acurats amb els altres i ajudar al desenvolupament dels infants.

Continguts
Introducció teòrica per comprendre el sentit de la intervenció psicomotriu en la etapa
0 – 8 anys.

Metodologia
Teòrico-pràctica
Treball corporal (roba còmoda)
Treball individual, petit grup i gran grup

Pla d’avaluació
S’avaluarà en base a l’assistència, la implicació en el treball del taller, la participació activa durant el curs i l’aprofitament de l’experiència i l’elaboració dels continguts.

Durada
15 hores