JORNADES INAUGURALS 2022

“DONAR-SE UN TEMPS: LA CURA D’UNA MATEIXA I DE L’ALTRA”

AMB CONFERÈNCIES I TALLERS VIVENCIALS

 

7 i 8 D’OCTUBRE DEL 2022