JORNADES INAUGURALS 2021

“TRACTANT EL GRUPAL”

AMB CONFERÈNCIES I TALLERS VIVENCIALS

 

1 i 2 D’OCTUBRE DEL 2021