GRUPS DE SUPERVISIÓ

curs-grups-supervisio

Grups de supervisió de la intervenció individual en PPA

Requisits

  • Tots els participants, de 3 a 6, han d’intervenir en casos individuals des del enfoc terapèutic de la PPA.
  • Compromís d’assistència i participació a totes les trobades.

Objectiu
Ajudar el terapeuta a:

  • Comprendre el que el pacient posa en joc dins la sala.
  • Contenir i donar sentit al que ell/a mateix/a sent i viu en les interaccions amb el pacient.

Organització

  • Cada participant presentarà un cas en cada trobada.
  • Les trobades tindran una durada de tantes hores com participants formin definitivament el grup, en sessions de 3 a 5 hores: (per exemple, amb 3 o 4 participants, 1 sessió de 3 o 4h., amb 6, 2 sessions de 3h a cada trobada).
  • Es privilegia el registre de la sessió amb vídeo, però es pot fer un relat escrit de la seqüència en la que es troba la dificultat per fer evolucionar el cas, si la sessió no s’ha pogut filmar.

Preu
250 € (possibilitat de terminis) Número de Compte: La Caixa ES47 2100 1007 15 0200084284 (amb el vostre nom i curs)

 

GRUP DE SUPERVISIÓ 1

Supervisora
Katty Homar

Calendari
A determinar

Local
Seu de l’AEC-psicomotricitat, CEIP Fructuós Gelabert

Informació i inscripcions a:

aec.psicomot@gmail.com
telèfon: 93 3520219

 

GRUP DE SUPERVISIÓ 2

Supervisor
José A. Rguez Ribas

Calendari
A determinar

Local
Seu de l’AEC-psicomotricitat, CEIP Fructuós Gelabert

Informació i inscripcions a:

aec.psicomot@gmail.com
telèfon: 93 3520219