PRÀCTICA PSICOMOTRIU AUCOUTURIER

SEMINARI DE FORMACIÓ CONTINUADA EN PSICOMOTRICITAT

SEMINARI DE FORMACIÓ CONTINUADA EN PPA    2017

Dirigit a tots els especialistes que intervenen en la PPA en qualsevol àmbit: educació, prevenció, reeducació, ajuda, clínica i/o teràpia.

 

Formadors

 • Katty Homar Homar: Formadora de psicomotricistes de l’AEC-ASEFOP, Llicenciada en Pedagogia Terapèutica, terapeuta Psicomotriu.
 • José Á. Rodríguez Ribas: Formador de psicomotricistes de l’AEC-ASEFOP, Psicoanalista, Doctor en psiquiatria, Terapeuta Psicomotor.

 

Objectius

Aprofundir en els tres vessants de la formació (personal, pràctica i teòrica) a través de:

 • L’afermament del sistema d’actituds del psicomotricista
 • L’exploració dels processos de comunicació per la via del cos i la de les emocions
 • La continuació del procés d’empoderament dels conceptes de la PP

 

Continguts

 • Els jocs de “reassegurament profund”. La intervenció del psicomotricista: l’estratègia de “rodeig”
 • Els conceptes de: empatia, ressonàncies tònico-emocionals, recíproques i empàtiques, transferència – contratransferència…
 • Comunicació per la via corporal i de les emocions (Formació personal)
 • La representació a la sala de psicomotricitat.
 • Detecció de signes de malestar a la sala de psicomotricitat
 • Anàlisi dels casos aportats per cada participant i els continguts teòric – pràctics que sorgeixin en aquesta anàlisi.

 

Metodologia

Es treballa  amb una metodologia interactiva, enllaçant els tres vessants de la formació de manera permanent per tal de afermar la qualitat de la intervenció de l’especialista en el seu àmbit i d’anar ajustant la seva pròpia pràctica als canvis psicosocials i culturals actuals.

Cada trobada els participants podran aportar material enregistrat en vídeo (o escrit) en referència al tema teòric de que es tracti. Després de cada trobada hi haurà un treball de petit grup tutoritzat i es demanarà també un treball individual de lectura.

 

Organització

Curs 1: El seminari complet (dissabtes A, B, C, D, E) consta de 64 hores distribuïdes en:

 • 5 dissabtes (10 sesions de 4 h. presencials)  40h
 • 4 hores de treball en petit grup tutoritzat  4h
 • 10 hores de treball individual, no presencials 10h

Curs 2: Consta de 40 hores (dissabtes A, C, D) distribuïdes en:

 • 3 dissabtes (6 sessions de 4h. presencials)  24h
 • 4 hores de treball en petit grup tutoritzat  4h
 • 6 hores de treball individual, no presencials  6h

Curs 3: Consta de 40 hores (dissabtes B, C, E) distribuïdes en:

 • 3 dissabtes (6 sessions de 4h. presencials)  24h
 • 4 hores de treball en petit grup tutoritzat  4h
 • 6 hores de treball individual, no presencials  6h

 

Avaluació

El certificat estarà condicionat a:

 • L’assistència i  participació activa a un mínim del 80% del total del curs i de cada vessant.
 • Presentació dels treballs individuals i de grup en els terminis requerits.
 • Aprofitament i avaluació continuada.

 

Local: “Ceip Fructuós Gelabert” – Carrer Sardenya 368 (cantonada Industria) Barcelona

Calendari: Consultar a la pestanya de “Cursos actuals”.

Horari: Dissabtes o diumenges de 9.30h a 13.30h i de 15h a 19h.

Nombre de participants: Entre  10 i 14 persones per ordre d’inscripció. No es durà a terme la proposta si no hi ha un mínim d’11 alumnes a cada grup.

Informació i inscripcions: Enviar la butlleta d’inscripcio i el pagament a:
aec.psicomot@gmail.com / www.aecassociacio.org / Tel. 93 3520219

Preus: (a pagar a “La Caixa” en el nº de Compte:  ES4721001007150200084284)

Curs 1:                   280€

Cursos 2 o 3:      210€

 • Excepcionalment es podrà incloure en el grup un alumne interessat en un sol dissabte pel preu de 80€, sempre que hi hagi places disponibles i prèvia consulta a l’AEC