PROGRAMA FAMILIA ESCOLA

EQUIP

L’equip de professionals que proposem aquest projecte, format per psicòlegs, psicomotricistes, logopedes, pedagogs i terapeutes familiars.

Totes les persones que formem part d’aquest equip professional tenim força experiència en activitats que prenguin les seves estratègies dels diversos llenguatges expressius, sobretot psicocorporals, i que es nodreixen de les arrels filosòfiques que consideren l’ésser humà des d’abordatges que respecten la diversitat, la globalitat, la individualitat i els aspectes dinàmics i sistèmics de la psicologia i la pedagogia. Som persones que des de diversos àmbits treballem i estem implicades en tasques d’ajuda psicològica i psicomotriu i en tasques formatives per a professionals, sobretot del mon de l’ensenyament.

Nosaltres, com equip, pertanyem a l’AEC (Associació per l’Expressió i la Comunicació), que és l’entitat que ens donarà la identitat professional necessària per desenvolupar aquest projecte. Dins d’aquesta associació de professionals, constituïda amb finalitats d’investigació i formació del professorat, hem valorat oportú constituir-nos com a grup de treball per tal de donar resposta als diferents tipus d’expectatives que pugui generar la realització de l’esmentat projecte.

Les persones que conformem l’equip som: Montse Castellà, Conxa Martínez, Estrella Masabeu, Isabel Lahoz, Sara Manchado, Neus Sánchez, Iolanda Vives, Lore Zamudio i Gabriela Zavala. A banda d’aquestes persones en concret hi ha altres companys col·laboradors amb els que podem comptar, en el cas de que el nombre de nens i nenes, o el nombre de grups augmentessin.

En aquest moment, estem integrats dintre de les ofertes socials i educatives del Plà de l’Entorn.

 

PROFESSORAT

Coordinació

  • Montse Castellà i Pagola
    Mestra d’Educació infantil.
    Màster en comunicació, expressió i llenguatges expressius
    Psicomotricista, formació en Pedagogia Sistémica.
    E-mail: m.castella007@gmail.com