CURS D’HOMOLOGACIÓ 2022-2023

Inscripció

CURS D’HOMOLOGACIÓ A LA  PRÀCTICA PSICOMOTRIU PREVENTIVA-EDUCATIVA

2022-2023

ORGANIZACIÓ:

GRUP DE FORMADORS/ES DE PSICOMOTRICITAT DE L’AEC (Associació per a l’Expressió i la Comunicació), integrada a la ASEFOP (Associació Europea d’Escoles de Formació en Pràctica Psicomotriu).

JUSTIFICACIÓ I OBJETIUS DEL CURS:

Aquest curs es presenta com una via suplementària d’accés al Màster en Pràctica Psicomotriu Terapèutica, alternativa a la no possible realització del Postgrau en Especialització en Pràctica Psicomotriu Preventiva i Educativa.

El curs està plantejat per oferir una convalidació de forma regulada i rigorosa que permeti a l’alumnat integrar els continguts bàsics, troncals, i comuns a ambdues formacions, Una formació integrada i en paral·lel a la pràctica psicomotriu educativa sense arribar-hi a especialitzar.

PERFIL PROFESSIONAL I DESTINATARIS:

La possibilitat de fer aquest curs d’homologació està pensada per a persones que tinguin una formació de base, un perfil i una experiència professional terapèutica i que necessitin ampliar els seus coneixements en la intervenció des de la pràctica psicomotriu.

CONTINGUT I METODOLOGÍA

Els continguts, seguint la nostra especificitat, estan organitzats perquè els participants siguin els protagonistes del procés formatiu que està estructurat en tres eixos:

Formació corporal

Aquest és un procés formatiu que facilita l’escolta de l’altre, a partir de la disponibilitat personal. Aquest procés passa bàsicament per la via corporal, a través de situacions de grup, de parella, de trio i individual, seguides de moments de reflexió personal i col·lectiva que porta a la dimensió simbòlica (representació a través de diversos llenguatges expressius i de produccions plàstiques).

Aquest treball vivencial corporal en grup és transversal a tots els mòduls.

Formació teòrica

Aquest eix l’enfoquem des d’un marc teòric d’orientació dinàmica que ajuda a situar la pràctica psicomotriu i a construir la base psicopedagògica que permet a l’alumnat analitzar i integrar els conceptes necessaris per a la comprensió de l’expressivitat motriu dels infants. La discussió en petit grup, el debat obert i els textos de suport permeten que les aportacions dels experts es vagin integrant en la pràctica educativa quotidiana. Aquesta part de la formació es fa a partir dels seminaris que componen els 4 mòduls.

Formació pedagògica

És l’eix en què s’articula i hi troba justificació la formació teòrica i la vivencial. Es desenvolupa a través d’una recerca centrada en l’observació interactiva dels nens i les nenes, la definició dels principis i les estratègies d’intervenció, per dirigir-se cap a la conducció autònoma de la sessió a traves de les pràctiques guiades i la supervisió en centres de pràctiques de l’associació.

Aquesta part de la formació forma part del mòdul 2.

TEMARI DELS MÒDULS:

Formació corporal: Aquest recorregut comença amb el curs d’iniciació a la pràctica psicomotriu, continuant amb el primer trimestre de pràctica educativa i enllaçant amb la formació corporal del màster en teràpia psicomotriu.

Formació teòrico-pedagògica:

 1. PPA I
 2. Historia y filosofia de la PPA
 1. Observació
 2. Anàlisis de la pràctica
 3. Pràcticum homologació

           Desenvolupament global i joc 0-7  anys.

 1. Neurofisiologia
 1. Acompanyament tutorial del recorregut formatiu.
 2. Participació en el Dispositiu institucional.

 

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS:

Calendari I horaris

 • 2022: Octubre 7 i 8 (Jornada AEC); octubre 21 i 22; novembre 18 i 19; desembre 16 i 17.
 • 2023: Gener 13 i 14; febrer 17 i 18.

Divendres de 18h a 21h sessions presencials i en línea.

Dissabte de 9’00h a 19’00h sessions presencials.

Les dates, els horaris i formats poden estar sotmesos a canvis circumstancials.

DISTRIBUCIÓ D’ HORES: total: 210 hores

TEMPS DE TREBALL PRESENCIAL: 80h

TEMPS DE TREBALL  DIRIGIT: 20h

TEMPS DE TREBALL AUTÒNOM: 110h

Cada procés formatiu i cada TFH (Treball Final de Homologació) seran supervisats por tutoria.

Format de les sessions:

 • El format semi-presencial de les sessions serà híbrid i sincrònic.

EVALUACIÓ I DIPLOMA FINAL

L’avaluació es continua i segueix els següents criteris. Es requereix:

 • Assistència obligatòria a un mínim de 80% del curs.
 • Aprofitament i participació activa.
 • Elaboració de treballs monogràfics en grup d’acord amb criteris definits al principi de curs e indicats per les formadores.
 • Presentació d’una memòria de practiques tutorizada.
 • Elaboració d’un portafolis individual que reculli una síntesis esquemàtica dels continguts de cada assignatura amb una reflexió personal i relació professional de la mateixa.
 • Participació en el 1è  Dispositiu institucional G. Mendel.
 • Valoració de l’equip docent.
 • Elaboració, presentació i defensa del TFH (Treball final d’ homologació).

A partir d’un tema teòric a triar, cal plasmar el recorregut des de la pràctica educativa a la pràctica terapèutica: semblances i diferències, aspectes de detecció i prevenció en la pràctica educativa.

Aquesta convalidació dels estudis realitzats rebrà una titulació validada per l’AEC, com a “Curs d’homologació a la pràctica psicomotriu preventiva – educativa”. No és una formació universitària i permetrà accedir a la Formació i Titulació UB del Màster en Pràctica Psicomotriu Terapèutica.

REQUISITS DE ADMISIÓ I INFORMACIÓ

Aquest curs està destinat exclusivament a persones, la formació de base de les quals, perfil i experiència professional estiguin dins de l’àmbit terapèutic i desitgin especialitzar-se en la intervenció des de la pràctica psicomotriu.

INFORMACIÓ

AEC. Psicomotricitat

Coordinadora: Pilar Crespo

Informació en l’ e-mail: aec.psicomot@gmail.com

i en el telefon +34 93 3520219

ESPAIS

UB Mundet – Passeig de la Vall d’Hebron 171, 08035 Barcelona

Tariqa Psicomotriu – C. Malgrat 116, 08016 Barcelona

 

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

El curs te una aportació econòmica  total de: 1.200€.

Reserva de plaça: 300€  i matriculació de 900€.

Existeix  la possibilitat de pagament a terminis.

Es necessari reenviar per e-mail la inscripció i el resguard bancari.

Una vegada iniciat el curs,  no es contempla  el reemborsament econòmic.

Si necessites més informació, contacta’ns:

Nom i Cognoms (requerit)

Correu Electrònic (requerit)

Comentaris


Responsable:  Associacio per l’Expressió i la Comunicació
Finalidad:  Consentimiento
Destinatarios:  Associacio per l’Expressió i la Comunicació - aec.psicomot@gmail.com
Derechos:  Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, Olvida y Portabilidad enviando un email a aec.psicomot@gmail.com
Para más información consulte nuestra política de privacidad.