FORMACIÓ CONTINUADA

Inscripció oberta a cursos 2020-2021

CONTINGUTS ACTUALITZATS!

Inscripció

Seminari de Formació Continuada en la PPA 2020-2021

Aquesta  proposta té com  a objectiu l’’intercanvi  dels  professionals formats en psicomotricitat , un espai per nodrir-se des de la pràctica i així assentar els fonaments teòrics.  L’experiència de cadascú i els continguts del seminari  s’entrellaçaran en el conjunt de sessions proposades.

Dirigit a tots els especialistes que intervenen en la PPA en qualsevol àmbit: educació, prevenció, reeducació, ajuda, clínica i/o teràpia.

 

FORMADORS

Katty Homar Homar: Formadora de psicomotricistes de l’AEC-ASEFOP, Llicenciada en Pedagogia Terapèutica, Terapeuta Psicomotriu.

José Angel Rodríguez Ribas: Formador de psicomotricistes de l’AEC-ASEFOP, Psicoanalista, Doctor en psiquiatria, Terapeuta Psicomotor.

Cira Rodríguez Jorge: Formadora de psicomotricistes de l’AEC-ASEFOP, Logopega, Terapeuta Psicomotriu.

 

OBJECTIUS

Aprofundir en els tres vessants de la formació (personal, pràctica i teòrica) a través de:

  • L’afermament del sistema d’actituds del psicomotricista.
  • L’exploració dels processos de comunicació per la via del cos i la de les emocions.
  • La continuació del procés d’empoderament dels conceptes de la PPA.

 

CONTINGUTS CALENDARI I HORARI 

 DataContingutsFormador
ADissabte 12 de desembre del 2020

de 09h a 14h  y de 15’30h a 19’30h

Una nova mirada per la Pràctica Psicomotriu Aucouturier.Katty Homar
BDissabte 16 de gener del 2021

de 09h a 14h  y de 15’30h a 19’30h

Repensar la intervenció a la sala de psicomotricitat!Katty Homar
CDissabte 20 de febrer del 2021

de 09h a 14h  y de 15’30h a 19’30h

On queda el cos en l’era de la COVID?José Ángel Rodríguez
DDissabte 20 de març del 2021

de 09h a 14h  y de 15’30h a 19’30h

Detecció de malestars infantils a l’aula.José Ángel Rodríguez
EDissabte 15 de maig del 2021

de 09h a 14h  y de 15’30h a 19’30h

To i comunicació.Cira Rodríguez

 

METODOLOGIA

Es treballa  amb una metodologia interactiva, enllaçant els tres vessants de la formació de manera permanent per tal de afermar la qualitat de la intervenció de l’especialista en el seu àmbit i d’anar ajustant la seva pròpia pràctica als canvis psicosocials i culturals actuals.

A cada seminari els participants podran aportar material enregistrat en vídeo (o escrit) en referència al tema teòric de que es tracti. Després de cada trobada hi haurà un treball de petit grup tutoritzat i es demanarà també un treball individual de lectura abans o després del seminari.

Adaptacions a la COVID-19: La formació s’adequarà segons la normativa sanitària del moment.

 

ORGANITZACIÓ

El curs complet (seminaris A, B, C, D i E ) consta de 70 hores distribuïdes en:

  • 10 sessions de 4h de treball presencial distribuïdes en 5 dissabtes – 40h
  • Treball en petit grup tutoritzat – 12h
  • Treball individual- autònom, no presencial – 18h

 

AVALUACIÓ

El curs ha estat presentat al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a fi de ser reconegut a efectes administratius.

El certificat estarà condicionat a:

  • L’assistència i participació activa a un mínim del 80% del total del curs i de cada vessant.
  • Presentació dels treballs individuals i de grup en els terminis requerits.

 

PREUS

Realitzar ingrés al compte de Caixabank Núm.: ES47 2100 1007 1502 0008 4284

  • Curs  300€

El preu inclou la participació en les dues jornades organitzades per l’AEC, el 6 i 7 d’octubre: “Psicomotricitat: emocions i connexions” i altres trobades.

Excepcionalment es podrà incloure en el grup un alumne interessat en un sol seminari, sempre que hi hagi places disponibles i prèvia consulta a l’AEC, amb un cost de 75€ .  Pel reconèixement del seminari caldrà fer les 10h presencials del seminari, 5h de treball en petit grup (elaboració del seminari) i 5h de treball autònom

Serà necessari un mínim de 10 alumnes per obrir el seminari.

 

LOCAL

“Tariqa Psicomotriu” – C. Malgrat 116 (aprop de Fabra i Puig)  Barcelona

Transport: metro L1 Fabra i Puig/ RENFE Sant Andreu Arenal.

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Email: aec.psicomot@gmail.com
Teléfono: 93 3520219
Enviar la butlleta d’inscripció i el comprovant de pagament a:      aec.psicomot@gmail.com

Si necessites més informació, contacta’ns:

Nom i Cognoms (requerit)

Correu Electrònic (requerit)

Comentaris


Responsable:  Associacio per l’Expressió i la Comunicació
Finalidad:  Consentimiento
Destinatarios:  Associacio per l’Expressió i la Comunicació - aec.psicomot@gmail.com
Derechos:  Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, Olvida y Portabilidad enviando un email a aec.psicomot@gmail.com
Para más información consulte nuestra política de privacidad.