FORMACIÓ CONTINUADA

Inscripció oberta a cursos 2018-19

Inscripció

Seminari de Formació Continuada en la PPA 2018-19

Aquesta  proposta té com  a objectiu l’’intercanvi  dels  professionals formats en psicomotricitat , un espai per nodrir-se des de la pràctica i així assentar els fonaments teòrics.  L’experiència de cadascú i els continguts del seminari  s’entrellaçaran en el conjunt de sessions proposades.

Dirigit a tots els especialistes que intervenen en la PPA en qualsevol àmbit: educació, prevenció, reeducació, ajuda, clínica i/o teràpia.

 

FORMADORS

Katty Homar Homar: Formadora de psicomotricistes de l’AEC-ASEFOP, Llicenciada en Pedagogia Terapèutica, Terapeuta Psicomotriu.

José Angel Rodríguez Ribas: Formador de psicomotricistes de l’AEC-ASEFOP, Psicoanalista, Doctor en psiquiatria, Terapeuta Psicomotor.

 

OBJECTIUS

Aprofundir en els tres vessants de la formació (personal, pràctica i teòrica) a través de:

  • L’afermament del sistema d’actituds del psicomotricista.
  • L’exploració dels processos de comunicació per la via del cos i la de les emocions.
  • La continuació del procés d’empoderament dels conceptes de la PPA.

 

CONTINGUTS CALENDARI I HORARI

 DataContingutsFormador
A27 d’octubre 2018

de 9:30 a 13:30h i de 15 a 19h

 

Comunicació per la via corporal i de les emocions .Treball Corporal.

Katty Homar Homar

B24 de novembre 2018

de 9:30 a 13:30h i de 15 a 19h

Gènesis del joc: activitat motriu espontanea, joc espontani i joc lliure.José A. Rodríguez Ribas
C19 de gener 2019

de 9:30 a 13:30h i de 15 a 19h

De la pulsió als fantasmes.

Treball corporal.

 José A. Rodríguez Ribas
D16 de març 2019

de 9:30 a 13:30h i de 15 a 19h

Índex de detecció del malestar infantil. De la neurosi a l’autismeJosé A. Rodríguez Ribas
E6 d’abril 2019

de 9:30 a 13:30h i de 15 a 19h

Sentit i detecció de l’expresivitat motriu.Katty Homar Homar
F18 de maig del 2019

de 9:30 a 13:30h i de 15 a 19h

Analisis dels dibuixos espontanis i senyals d’alerta.Katty Homar Homar

 

METODOLOGIA

Es treballa  amb una metodologia interactiva, enllaçant els tres vessants de la formació de manera permanent per tal de afermar la qualitat de la intervenció de l’especialista en el seu àmbit i d’anar ajustant la seva pròpia pràctica als canvis psicosocials i culturals actuals.

A cada seminari els participants podran aportar material enregistrat en vídeo (o escrit) en referència al tema teòric de que es tracti. Després de cada trobada hi haurà un treball de petit grup tutoritzat i es demanarà també un treball individual de lectura(abans o després del seminari).

 

ORGANITZACIÓ

El curs complet (seminaris A, B, C, D, E i F) consta de 66 hores distribuïdes en:

  • 6 dissabtes (12 sessions de 4h. presencials) – 44h
  • 6 hores de treball en petit grup tutoritzat – 6h
  • 12 hores de treball individual, no presencials – 12h

 

AVALUACIÓ

Els cursos han estat presentats al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a fi de ser reconegut a efectes administratius.

El certificat estarà condicionat a:

  • L’assistència i participació activa a un mínim del 80% del total del curs i de cada vessant.
  • Presentació dels treballs individuals i de grup en els terminis requerits.

 

PREUS

Realitzar ingrés al compte de Caixabank Núm.: ES47 2100 1007 1502 0008 4284

  • Curs  400€

El preu inclou la participació en les dues jornades organitzades per l’AEC, el 6 d’octure del 2018: “la dimensió PPA” i  el 23 de febrer del 2019 ” Trobada amb Giuseppe Benincasa”.

Excepcionalment es podrà incloure en el grup un alumne interessat en un sol seminari, sempre que hi hagi places disponibles i prèvia consulta a l’AEC.

Serà necessari un mínim de 12 alumnes per obrir el seminari.

 

LOCAL

“Ceip Fructuós Gelabert” – C. Sardenya 368 (cantonada Indústria) Barcelona

Transport: metro L2 i L5 / bus 15, 47, 20, 45, N4 / bicing carrer Sardenya 296

“Tariqa Psicomotriu” – C. Malgrat 116 (aprop de Fabra i Puig)  Barcelona

Transport: metro L1 Fabra i Puig/ RENFE Sant Andreu Arenal.

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Email: aec.psicomot@gmail.com
Teléfono: 93 3520219
Enviar la butlleta d’inscripció i el comprovant de pagament a:      aec.psicomot@gmail.com

Si necessites més informació, contacta’ns:

Nom i Cognoms (requerit)

Correu Electrònic (requerit)

Comentaris


Responsable:  Associacio per l’Expressió i la Comunicació
Finalidad:  Consentimiento
Destinatarios:  Associacio per l’Expressió i la Comunicació - aec.psicomot@gmail.com
Derechos:  Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, Olvida y Portabilidad enviando un email a aec.psicomot@gmail.com
Para más información consulte nuestra política de privacidad.