PRÀCTICA PSICOMOTRIU AUCOUTURIER

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN PRÀCTICA PSICOMOTRIU D’AJUDA TERAPÈUTICA

Promoció X s’iniciarà al mes de Gener del 2018-2020

Inscripció

CALENDARI, DURADA, PERIODE I HORARIS

El curs té un total de 600 distribuïdes en dos anys, amb la següent temporalització:
Formació personal: (75h)
Formació teòrica: (75h)
Formació pedagògica: (75h) : sessions de pràctiques en centres i anàlisi de vídeos.
Acció tutorial i activitats de recerca i memòria de pràctiques:  (75h).
Cada memòria serà supervisat per un/a tutora.

La seva lectura serà pública i presencial per a tots els alumnes del curs, en un cap de setmana (14h).
12 sessions d’intervenció amb infants, de 2h,
12 sessions d’anàlisi de les intervencions, de 2h,

Els centres de pràctiques seran  concretats segons les necessitats del propi grup.
Memòria de pràctiques i treball d’intervenció autònoma (50 hores).

 

AVALUACIÓ I TITULACIÓ FINAL

Un cop acabat tot aquest procés, es lliurarà un certificat d’ESPECIALITZACIÓ EN PRÀCTICA PSICOMOTRIU AUCOUTURIER, Ajuda Terapèutica, reconegut per l’ASEFOP (Associació Europea d’Escoles de Formació en la Pràctica Psicomotriu) i  l’AEC (Associació per l’Expressió i la Comunicació). El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya dona el seu reconeixement a efectes administratius.

Avaluació continuada condicionada als següents requisits:

 • la assistència i  participació a un mínim del 80%  del total del curs i de cada vessant.
 • aprofitament i avaluació continuada.
 • presentació dels treballs individuals i de grup en els terminis requerits.
 • valoració de l’equip docent.
 • dispositiu institucional G. Mendel.
 • seguiment d’un cas o petit grup d’ajuda.
 • presentació i defensa de la memòria de pràctiques i la memòria final de curs.

MATRÍCULA

L’acceptació al curs esta condicionada a una entrevista prèvia amb un docent del curs en la qual s’ha de poder valorar l’aptitud de l’alumne/a davant d’aquesta formació i l’experiència en el camp de l’ajuda o de la prevenció.
S´efectuarà un barem de selecció per 16/24alumnes.

 

INFORMACIÓ

AEC psicomotricitat
Seu: AEC. Psicomotricitat-  Seu escola pública “Fructuós Gelabert”
Carrer Sardenya 368 cantonada Industria 08025

Transport: metro L2 i L5. // bus 15, 47, 20, 45, N4 // bicing carrer Sardenya 296

Tel:   Iolanda Vives: 93 3520219 – 678093638.

Informació en el nostre email: aec.psicomot@gmail.com  i en la nostra página web   www.aecassociacio.org

INSCRIPCIONS

Documentació necessària per a la preinscripció:

 • Full de pre inscripció
 • Fotocòpia DNI
 • 2 fotografies
 • Comprovants que acreditin la formació prèvia
 • Fotocòpia del títol de diplomat/da, graduat/da o llicenciat/da
 • Acreditació de la connexió amb el centre de treball on es farà el seguiment del cas per a la memòria
 • “Currículum Vitae”
 • Resguard del pagament de la preinscripció

 

PREU DE LA MATRÍCULA I CONDICIONS DE PAGAMNET

 • 400€ en el moment de la preinscripció
 • 2000€ el primer any
 • 2000€ el segon any

El preu total del 1r curs es de  2.400€, que es faran efectius a nom d’ ajuda psicomotriu en el compte que es darà.
Si es produeix una baixa es farà una retenció del 25% si es justifica durant els 5 dies hàbils abans d’iniciar el curs. Una vegada començat el curs no hi haurà cap devolució de l’import de matrícula

Si necessites més informació, contacta’ns:

Nom i Cognoms (requerit)

Correu Electrònic (requerit)

Comentaris