PRÀCTICA PSICOMOTRIU AUCOUTURIER

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN PRÀCTICA PSICOMOTRIU TERAPÈUTICA

ORGANITZACIÓ

Organitza l’Associació per a l’Expressió i la Comunicació (AEC) integrada en l’Association Européenne des Écoles de Formation à la Practique Psychomotrice ( ASEFOP )

 

JUSTIFICACIÓ DEL CURS

La pràctica psicomotriu Aucouturier, és una pràctica de mediació corporal que, a través de la relació, mobilitza la sensorialitat, la tonicitat, la motricitat, la vivència emocional i l’imaginari de l’infant.

La concepció unitària de la persona, la representació de la imatge corporal i la maduració psicològica per la via del moviment, unides a l’anàlisi dels trastorns de la maduració motriu, afectiva i simbòlica de l’infant, són la base del treball d’aquesta formació i la justificació de la seva organització.

 

METODOLOGIA I CONTONGUTS DEL CURS
Els continguts del programa estan organitzats per ajudar als participants en el desenvolupament d’una formació que s’articula i s’integra progressivament. Els continguts s’estructuren en tres eixos de treball amb temps i formes específiques:

Formació personal
És l’àrea central de la formació que facilita la consciència i la integració de la pròpia unitat psicosomàtica amb moments d’implicació tònica i emocional. L’objectiu és que el participant accedeixi al sistema d’actituds necessari per la relació d’ajuda psicomotriu.

Aquesta formació passa bàsicament per la via corporal, per mitjà de situacions de grup, petit grup i individual, seguides de moments de reflexió personal i en grup, que porten a la representació a través de la paraula (parlada o escrita) i de la plàstica.

Aquesta vessant és transversal a cada mòdul teòric.

Formació teòrica
L’objectiu és integrar:

 • el procés de maduració psicològica de l’infant per la via motriu.
 • els indicis de la patologia d’aquesta maduració i el sentit dels símptomes expressats.
 • els principis d’acció i les estratègies d’intervenció necessàries per l’ajuda educativa o terapèutica.
 • La discussió en petit grup i el debat obert s’alternen amb les aportacions dels experts, els textos de suport i els anàlisis de la pròpia pràctica.

Formació pedagògica

És el punt on s’articulen la formació teòrica i la formació personal. L’objectiu és adquirir una qualitat d’intervenció en la relació d’ajuda a l’infant.

Cada participant, amb les seves intervencions, actualitza els coneixements teòrics i, en el contacte directe dins la sala de psicomotricitat, posa en evidència els elements fonamentals del propi desenvolupament personal. D’aquesta manera, adquireix un compromís gradual assumint progressivament la responsabilitat de la sessió, dirigida per un tutor. Aquesta progressió es fa en quatre fases: observació, co-intervenció, anàlisi i treball autònom supervisat.

 

DESTINATARIS
Es un curs de formació continuada dirigit als/les professionals de l’educació especialitzada i de l’ajuda terapèutica en els àmbits d’ensenyament, sanitat i benestar social. Els/les interessats/des han de poder acreditar:

 • Ser llicenciat/da, graduat/da o diplomat/da.
 • Aconsellable tenir una formació en psicomotricitat preventiva i educativa.
 • Tenir la possibilitat de realitzar pràctica psicomotriu (ajuda terapèutica) amb un infant o un petit grup d’ajuda (per fer-ne el seguiment de la intervenció en el primer any i la memòria en el segon any del curs).

 

TEMARI DELS MÒDULS:

 

MÒDUL 1: PRINCIPIS BÀSICS

 • Filosofia i Història de la Psicomotricitat.
 • Epistemologia i conceptes fonamentals de la Pràctica Psicomotriu. Lo específic de la PPA.
 • Les dimensions de la PPA: diferències entre la educativa i preventiva i la ajuda terapèutica. Principis.
 • Els paràmetres: espai, temps, materials i les seves funcions transicionals.

 

MÒDUL 2: CONSTITUCIÓ DEL SUBJECTE

 • Estructura psicodinàmica de la persona.
 • Desenvolupament bio-psico-social de l’infant.
 • Neuropsicomotricitat.
 • To i emoció.
 • La funció simbòlica i el joc. De l’expressivitat motriu a l’expressivitat gràfica.

 

MÒDUL 3: ESTRATÈGIES DE INTERVENCIÓ

 • Metodologia de l’observació: l’observació interactiva.
 • Indicacions per a una intervenció psicomotriu terapèutica.
 • La Pràctica Psicomotriu terapèutica individual i de petit grup.
 • El procés terapèutic: demanda, hipòtesi diagnòstica, protocols, tractament i final terapèutic.

 

MÒDUL 4: AL VOLTANT DE LA TERAPIA

 • Constitució i dinàmica de grups.
 • Enfocament sistèmic i famílies. Entrevistes.
 • El treball en xarxa i l’entorn escolar.

 

MÒDUL 5: MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES

 

 MÒDUL 6: CLÍNICA PSICOMOTRIU

 • Pràctica Psicomotriu terapèutica: clínica i sala.
 • Trastorns de l’expressivitat motriu.
 • Disharmonies i simptomatologia del desenvolupament: motrius, afectives i socials.
 • Psicopatologia dinàmica de la persona.

 

MÒDUL 7: MARC TERAPÈUTIC 

 • Diagnòstic diferencial psicomotor: mètodes i tests cognitius, motors i projectius.
 • Anàlisi de les expressions plàstiques i narratives.
 • Abordatges terapèutics complementaris: Sistèmica, Psicosomàtica, Logopèdia, Fisioteràpia.
 • Deontologia professional del psicomotricista.

 

MÒDUL 8: MEMÒRIA FINAL

  

 

PROFESSORAT
Supervisió científica
ASEFOP: Associació europea d’escoles de formació en Pràctica Psicomotriu.
Direcció Pedagògica
Iolanda Vives, Psicòloga. Terapeuta psicocorporal. Tariqa Psicomotriu. Professora UB. Formadora AEC-ASEFOP.

Doents
Luís Carbajal. Psicòleg. Terapeuta i formador TCI.
Pilar Crespo. Psicòloga. Psicomotricista. CDIAP Rella. AEC-ASEFOP.
Eduard Díaz. Psicòleg. Psicomotricista. CDIAP Baula.
Katty Homar. Pedagoga. Formadora AEC-ASEFOP.
Ceres Lotito. Psicòloga. Psicomotricista. Psicoanalista AMP.
Anna Luna. Pedagoga. Cdiap Rella. Formadora AEC-ASEFOP.
Magda Mataix. Psicòloga. Psicomotricista. CDIAP Garraf.
Angels Morral. Mestra Educació especial. Psicomotricista. CEE Carrilet.
Núria Martínez. Educació Social. Psicomotricista. Tariqa Psicomotriu.
Josep Maria Ordoñez. Mestre Educació Especial. Psicomotricista. Tariqa Psicomotriu.
Daniel Palmada. Psicòleg. Psicomotricista.Fisioterapeuta. Cor. Tariqa Psicomotriu.
Marta Pascual. Mestre Educació Infantil. Psicomotricista. Tariqa Psicomotriu. AEC-ASEFOP.
Marta Rabadán. Psicòloga. Psicomotricista. CEE Josep Sol. Professora Blanquerna.
Montserrat Rizo. Fisioterapeuta. Psicomotricista. UVic.
Cira Rodriguez. Logopeda. Psicomotricista. AEC-ASEFOP.
José A. Rodríguez. Metge. Psicoanalista AMP. Professor U. Gales. Formador AEC-ASEFOP
Josep Rota. Psicòleg. Terapeuta de psicomotricitat. Formador AEC-ASEFOP.

I altres col·laboracions.

 

CALENDARI, DURADA, PERIODE I HORARIS

El curs té un total de 1.000 hores  distribuïdes en dos anys, amb la següent temporalització:

1er CURS 2018 · 2019 (500 hores)

Formació Corporal i Teòrica

 • 11 caps de setmana de 20 hores. (de gener a desembre del 2018)
 • 1 cap de setmana de 30 hores (juny-juliol del 2018)

Horari 2018-2019:

Divendres de 18h a 21’30h; Dissabtes de 9h a 19’30h i Diumenges de 9h a 15h

Calendari 2018-2019:

Juny/Juliol: 29, 30, 1 i 2 (30h)

Setembre 14, 15 i 16 Octubre 5, 6 i 7 / 26, 27 i 28 Novembre 23,24 i25, Desembre 14,15 i16.

Gener 18, 19 i 20 Febrer 22, 23 i 24 Març 15,16 i 17 Abril 5, 6 i 7 Maig 17,18 i 19 Juny 31, 1 i 2

Durant el curs alguna data o contingut es susceptible de variació.

Formació corporal: 100 hores

Formació teòrica: 100 hores

Formació pedagògica: 100 hores. Sessions de pràctiques en centres i anàlisi de vídeos.

Acció tutorial, dispositiu institucional, activitats de recerca: 50 hores.

Cada memòria serà supervisada per un/a tutora.

La seva lectura serà pública i presencial per a tots els alumnes del curs, en un cap de setmana durant el mes de maig del 2020.

Formació pràctica

 • 20 sessions d’intervenció amb infants.
 • 20 sessions d’anàlisi de les intervencions.

Els centres de pràctiques seran  concretats segons les necessitats del propi grup.

Memòria de pràctiques i treball d’intervenció autònoma (50 hores).

 

 

2on CURS 2019 · 2020 (500 hores)

 • 11 caps de setmana de 20 hores, (de setembre del 2019 a juny del  2020)
 • 1 cap de setmana de 30 hores (juny/juliol 2019)

 Horari 2019-2020: Divendres de 18h a 21.30h; Dissabtes de 9h a 19’30h; Diumenges de 9h a 15h

Calendari: 2019-2020:

Juny/Juliol: 28, 29, 30 i 1 (30h)

Setembre 13, 14, 15 Octubre 4, 5 i 6 / 25, 26 i 27 Novembre 22,23 i 24, Desembre 13,14 i15.

Gener 17, 18 i 19 Febrer 14, 15 i 16 Març 13,14 i 15 Abril 17, 18 i 19 Maig 15,16 i 17 Juny 5, 6  i 7

 Formació corporal: 50 hores

Formació teòrica: 50 hores

Formació pedagògica: 200 hores. Sessions de pràctiques en centres i anàlisi de vídeos.

Acció tutorial, dispositiu institucional, activitats de recerca: 50 hores.

Elaboració de la memòria final (100 h).

 

AVALUACIÓ I TITULACIÓ FINAL

Postgrau d’Especialització en Pràctica Psicomotriu Terapèutica, o bé Certificat d’Extensió Universitària d”Especialització en Pràctica Psicomotriu Terapèutica per les persones que no disposin de grau (40ETCS) (1000h)

Avaluació continuada condicionada als següents requisits: 

 • la assistència i  participació a un mínim del 80%  del total del curs i de cada vessant.
 • aprofitament i avaluació continuada.
 • presentació dels treballs individuals i de grup en els terminis requerits.
 • valoració de l’equip docent.
 • dispositiu institucional G. Mendel.
 • seguiment d’un cas o petit grup d’ajuda.
 • presentació i defensa de la memòria de pràctiques i la memòria final de curs.

 

MATRÍCULA
L’acceptació al curs esta condicionada a una entrevista prèvia amb un docent del curs en la qual s’ha de poder valorar l’aptitud de l’alumne/a davant d’aquesta formació i l’experiència en el camp de l’ajuda o de la prevenció.
S´efectuarà un barem de selecció per 18/20 alumnes.

 

INFORMACIÓ

AEC psicomotricitat
Seu: AEC. Psicomotricitat-  Seu escola pública “Fructuós Gelabert”
Carrer Sardenya 368 cantonada Industria 08025

Transport: metro L2 i L5. // bus 15, 47, 20, 45, N4 // bicing carrer Sardenya 296

Telèfon: Anna Luna 93 3520219

Informació en el nostre email: aec.psicomot@gmail.com

 

INSCRIPCIONS
Documentació necessària per a la preinscripció:

 • Full de pre inscripció
 • Fotocòpia DNI
 • 2 fotografies
 • Comprovants que acreditin la formació prèvia
 • Fotocòpia del títol de diplomat/da, graduat/da o llicenciat/da
 • Acreditació de la connexió amb el centre de treball on es farà el seguiment del cas per a la memòria
 • “Currículum Vitae”
 • Resguard del pagament de la preinscripció

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA:

 • INSCRIPCIÓ AEC 400€
 • MATRICULACIÓ UB: 4.600€